Tin tức

  • Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non nhận danh hiệu

    Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh

    Tối ngày 9 tháng 1 năm 2020, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức đêm Gala Tự hào sinh viên Sơn La chào mừng 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/01/1950 - 9/01/2020). Tại đêm Gala, các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội, sinh viên 5 tốt đã được tuyên dương cấp tỉnh. Đặc biệt trong đó có 11 sinh viên ưu tú của Khoa Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Tây Bắc đã vinh dự đạt được danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

THƯ VIỆN ẢNH

MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TRƯỞNG KHOA
ThS. Khúc Thị Hiền

ThS. Khúc Thị Hiền

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Lê Thị Thu Hà

TS. Lê Thị Thu Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA