1. Họ và tên: Lê Thị Thu Hà

2. Số điện thoại liên lạc: 0989886010

3. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Chức danh: Giảng viên chính

5. Học vị: Tiến sĩ

6. Chức vụ: Phó trưởng khoa

7. Các học phần giảng dạy:

  • Tâm lý học tiểu học;
  • Giáo dục học tiểu học;
  • Đánh giá trong Giáo dục tiểu học;
  • LL và PP Công tác Đội TNTPHCM.