1. Họ và tên: Điêu Thị Tú Uyên

2. Số điện thoại liên lạc: 0989709486

3. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Chức danh: Giảng viên cao cấp

5. Học vị: Tiến sĩ

6. Chức vụ: Trưởng khoa

7. Các học phần giảng dạy:

  • Văn học
  • Lý luận văn học
  • Lý luận và Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
  • Lý luận và Phương pháp kể chuyện
  • Lý luận và Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích
  • Chuyên đề rèn kỹ năng đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học