1. Họ và tên: Khúc Thị Hiền

2. Số điện thoại liên lạc: 0945969429

3. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Chức vụ: Phó Trưởng khoa

5. Học vị: Tiến sĩ

6. Các học phần giảng dạy:

  • Sinh lý học trẻ em
  • Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
  • Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
  • Chuyên đề Giáo dục giới tính 
  • Chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản.