Tin tức

  • Khoa Tiểu học – Mầm non học tập và làm theo lời Bác

    Khoa Tiểu học – Mầm non học tập và làm theo lời Bác

    KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC"Thi đua yêu nước gắn với trách nhiệm với cộng đồng"(Bản tin tuyên truyền theo Công văn số 1533-CV/BTGTƯ về việc định hướng tuyên truyền kỉ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc)

THƯ VIỆN ẢNH

MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TRƯỞNG KHOA
ThS. Khúc Thị Hiền

ThS. Khúc Thị Hiền

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Lê Thị Thu Hà

TS. Lê Thị Thu Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA