Ban chủ nhiệm Khoa Tiểu học - Mầm non

Image
TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TRƯỞNG KHOA
ThS. Khúc Thị Hiền

ThS. Khúc Thị Hiền

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Lê Thị Thu Hà

TS. Lê Thị Thu Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Ban Chủ nhiệm Khoa Tiểu học - Mầm non nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 3 đồng chí:
- Trưởng khoa: TS. Điêu Thị Tú Uyên
- Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Thu Hà
- Phó trưởng khoa: ThS. Khúc Thị Hiền

Nhiệm vụ chính:
- Quản lý cán bộ, giảng viên, người học thuộc khoa.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, đảm bảo chất lượng giáo dục theo kế hoạch chung của Nhà trường đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.
- Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo của ngành được trường giao nhiệm vụ; trưởng khoa trực tiếp tham vấn cho hiệu trưởng về các hoạt động liên quan đến phát triển đơn vị và Nhà trường.

Thường trực văn phòng: CN. Hà Thị Bắc
- Điện thoại: 0389.26.55.19
- Email: habacthmn@gmail.com

Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi việc giảng dạy và học tập trong khoa.
- Quản lý sinh viên, quản lý văn phòng khoa, xây dựng lịch công tác tuần và các hoạt động của khoa (theo yêu cầu của trưởng khoa), xây dựng báo cáo tháng, tổng hợp xếp loại viên chức tháng.
- Hỗ trợ giảng viên, sinh viên trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo.
- Giúp việc trưởng khoa trong việc tổ chức một số hoạt động đặc thù (theo yêu cầu của trưởng khoa).