Quy định gửi bài

Yêu cầu đối với các tin, bài

Thông tin trong bài viết không thuộc các nội dung bị cấm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và phải được xét duyệt trước khi đăng lên website.

Mọi cá nhân cung cấp thông tin đều phải chịu trách nhiệm về: tính pháp lý, tính trung thực, tính chính xác của thông tin mình cung cấp.

Quy định chung về bài viết (để gửi đăng):

  • Nội dung bài viết ngắn gọn, rõ ràng, chuẩn chính tả tiếng Việt.
  • Đối với bài viết dạng tin tức ở đầu bài viết cần ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia và có ít nhất 01 hình ảnh minh hoạ.
  • Nội dung của bài viết có thể được trình bày trong file .docx (bài viết dài) hoặc ghi trực tiếp nội dung trong email (bài viết ngắn).
  • Ảnh minh hoạ cho bài viết cần được chọn lọc, chỉnh sửa đảm bảo chất lượng, kích thước chiều rộng tối thiểu 1000px. Tất cả hình ảnh đều phải được đính kèm trong email gửi bài, không nhận hình ảnh trong file .docx.

Quy định gửi bài

Mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài khoa Tiểu học - Mầm non muốn đăng bài trên website của Khoa cần gửi toàn bộ file nội dung bài viết, hình ảnh, file đính kèm về:

  • Phụ trách website: TS. Điêu Thị Tú Uyên - Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Số điện thoại: 0989.709.486

Đối với giảng viên và sinh viên trong Khoa, nếu đã được sự đồng ý trước của Trưởng Khoa có thể gửi thẳng bài viết và các tài nguyên có liên quan tới bộ phận quản trị:

  • ThS. Dương Thị Thanh; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: 0915.081.729.