BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc

Image
Bộ môn Khoa học cơ bản, tiền thân là Bộ môn Tự nhiên – Xã hội được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-TCCB ngày 19/4/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc thành lập bộ môn trực thuộc khoa.   
Bộ môn Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Tiểu học – Mầm non, có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực toán học, văn học, tâm lý, giáo dục học, sinh học và một số môn tự nhiên, xã hội khác; trực tiếp quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy các môn khoa học cơ bản của khoa.
- Thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của khoa. Giảng dạy các học phần: Toán và Phương pháp dạy học toán; Văn, Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Văn, Tiếng Việt; Tự nhiên – Xã hội và Phương pháp dạy học Tự nhiên – Xã hội; Tâm lí học và Giáo dục học cho sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non.
- Xây dựng chương trình đào tạo; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo thuộc các lĩnh vực toán học, văn học, tâm lý, giáo dục học, sinh học và một số lĩnh vực tự nhiên, xã hội khác.

Bộ môn có 19 giảng viên, trong đó có 04 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 12 thạc sĩ.

- Trưởng Bộ môn: TS. Đoàn Anh Chung

- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Bích Lê

- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Lê Văn Đăng

 

- Tiếng Việt và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học
- Toán và phương pháp dạy học toán ở tiểu học
- Tự nhiên – Xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học
- Giáo dục môi trường ở tiểu học, mầm non
- Khoa học nghiên cứu giáo dục trẻ
- Giáo dục văn hóa truyền thống ở tiểu học
- Lí luận văn học, văn học dân gian, văn học thiếu nhi
- Đặc điểm tâm lí của trẻ mầm non, tiểu học
- Giáo dục học trẻ mầm non, tiểu học.
- Kỹ năng sống cho trẻ mầm non, tiểu học.
- Khoa học về dinh dưỡng cho trẻ mầm non
- Khoa học vệ sinh phòng bệnh cho trẻ tiểu học, mầm non
- Khoa học về khám phá môi trường xung quanh cho trẻ mầm non
- Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
- Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
- Phương pháp tổ chức các hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TS. Đoàn Anh Chung

TS. Đoàn Anh Chung

TRƯỞNG BỘ MÔN
Điện thoại: 0399388324
Email: anhchungtb@gmail.com
TS. Điêu Thị Tú Uyên

TS. Điêu Thị Tú Uyên

TRƯỞNG KHOA
Điện thoại: 0989709486
Email: tuuyentbu@gmail.com
NGƯT.TS. Vũ Tiến Dũng

NGƯT.TS. Vũ Tiến Dũng

GIẢNG VIÊN CHÍNH
Điện thoại: 0912745054
Email: vutiendungtb@gmai.com
TS. Trần Thị Thanh Hồng

TS. Trần Thị Thanh Hồng

GIẢNG VIÊN CHÍNH
Điện thoại: 0915081729
Email: tranhongdhtb@gmail.com
ThS. Lường Thị Định

ThS. Lường Thị Định

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0917300246
Email: luongthidinh@gmail.com
ThS. Bùi Phương Thảo

ThS. Bùi Phương Thảo

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0979477289
Email: bpthao88@gmail.com
ThS. Trịnh Thu Huyền

ThS. Trịnh Thu Huyền

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0975465150
Email: huyentrinh4693@gmail.com
ThS. Nguyễn Bích Lê

ThS. Nguyễn Bích Lê

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
Điện thoại: 0915077558
Email: bichle.nz@gmail.com
ThS. Khúc Thị Hiền

ThS. Khúc Thị Hiền

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Điện thoại: 0945969429
Email: khuchientbu@gmail.com
ThS. Đặng Thị Sợi

ThS. Đặng Thị Sợi

GIẢNG VIÊN CHÍNH
Điện thoại: 0982153838‬
Email: ...
ThS. Dương Thị Thanh

ThS. Dương Thị Thanh

GIẢNG VIÊN CHÍNH
Điện thoại: 0915081729
Email:duongthanh07@gmail.com
ThS. Đinh Thị Bích Hậu

ThS. Đinh Thị Bích Hậu

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0979424774
Email: bichhau3011@gmail.com
ThS. Nguyễn Huyền Anh

ThS. Nguyễn Huyền Anh

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0978366789
Email: huyenanhnguyen184@gmail.com
ThS. Lê Văn Đăng

ThS. Lê Văn Đăng

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
Điện thoại: 0913335800
Email: haidangdhtb@gmail.com
TS.Lê Thị Thu Hà

TS.Lê Thị Thu Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Điện thoại: 0989886010
Email: lehatbu@gmail.com
ThS. Khổng Cát Sơn

ThS. Khổng Cát Sơn

GIẢNG VIÊN CHÍNH
Điện thoại: 0397455747
Email: ...
ThS. Bùi Thanh Xuân

ThS. Bùi Thanh Xuân

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0978008185
Email: buithanhxuansptb@gmail.com
ThS. Hà Huy Hoàng

ThS. Hà Huy Hoàng

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0971258386
Email: huyhoangdhtb@gmail.com
ThS. Kiều Thanh Thảo

ThS. Kiều Thanh Thảo

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0364993678
Email: kieuthanhthao206@gmail.com