Thông tin Tuyển sinh Đại học và Sau Đại học

A. Thông tin Tuyển sinh Đại học

Đối tượng tuyển sinh

 • Học sinh tốt nghiệp THPT có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời gian chờ cấp Bằng tốt nghiệp).

Phạm vi tuyển sinh

 • Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc + người nước ngoài.

Ngành tuyển sinh của Khoa KHTN-CN

Hệ Đại học

 • Đại học Giáo dục Mầm non
 • Đại học Giáo dục Tiểu học

Hệ Cao đẳng

 • Cao đẳng Giáo dục Mầm non
 • Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

Phương thức tuyển sinh

 • Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia,
 • Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT.

 

B. Thông tin Tuyển sinh Cao học

Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp với ngành đăng ký học.

Ngành tuyển sinh của Khoa KHTN-CN

 • Cao học chuyên ngành "Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học".

Phương thức tuyển sinh

 • Xét tuyển kết hợp thi tuyển