Thông tin liên hệ của Khoa Tiểu học - Mầm non

Image

Văn phòng Khoa Tiểu học - Mầm non

Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc
Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Liên hệ văn phòng Khoa

Thường trực Văn phòng: chuyên viên Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại VP: [0212] 3.799.664. Di động: 0917.559.088
Email:
         * k.tieuhocmamnon@utb.edu.vn
         * thanhnt@utb.edu.vn