BỘ MÔN MỸ THUẬT - ÂM NHẠC

Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc

Image

Bộ môn Mỹ thuật – Âm nhạc, tiền thân là Bộ môn Nhạc – Hoạ - Công tác đội được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-TCCB ngày 19/4/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc thành lập bộ môn trực thuộc khoa.  
Bộ môn Mỹ thuật – Âm nhạc là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Tiểu học – Mầm non, có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật ở các lĩnh vực mỹ thuật, âm nhạc, múa; trực tiếp quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy các môn nghệ thuật của khoa.

- Thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của khoa. Giảng dạy các học phần: Mỹ thuật, Âm nhạc, Lí luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật, Lí luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Lí luận và Phương pháp biên dạy Múa cho trẻ mầm non, Múa và vận động theo nhạc cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.
- Xây dựng chương trình đào tạo; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo thuộc các lĩnh vực mỹ thuật, âm nhạc, múa.
- Thực hiện các hoạt động sáng tác hoặc định hướng, hướng dẫn sáng tác cho sinh viên và những người quan tâm.

Bộ môn gồm 09 giảng viên, trong đó có 08 thạc sĩ ngành Mỹ thuật, Âm nhạc; 01 cử nhân ngành biên đạo múa.

- Trưởng môn: NS. ThS. Trần Anh Đức

- Phó trưởng môn: ThS. Nguyễn Hoài Thanh

- Các lĩnh vực văn hoá học; nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật.
- Lí luận và phương pháp dạy học các môn nghệ thuật như Âm nhạc, Mỹ thuật, Múa ở bậc mầm non, tiểu học.
- Lĩnh vực tạo hình.
- Các vấn đề về sáng tác Âm nhạc, Mỹ thuật; Biên đạo múa.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

ThS. Trần Anh Đức

ThS. Trần Anh Đức

TRƯỞNG BỘ MÔN - GIẢNG VIÊN CHÍNH
Điện thoại: 0988127017
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0982838518
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS. Đào Anh Tuấn

ThS. Đào Anh Tuấn

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0916783986
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS. Nguyễn Hoài Thanh

ThS. Nguyễn Hoài Thanh

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN - GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0977124852
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS. Hoàng Thị Thái Vân

ThS. Hoàng Thị Thái Vân

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0944787668
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS. Tống Hải Nguyên

ThS. Tống Hải Nguyên

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0916058678
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS. Vũ Văn Cảng

ThS. Vũ Văn Cảng

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0389357789
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
ThS.Nguyễn Thị Thanh Thúy

ThS.Nguyễn Thị Thanh Thúy

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0966197996
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC
CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

GIẢNG VIÊN
Điện thoại: 0907723839
Email: [email protected]
LÝ LỊCH KHOA HỌC