Quyết định nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm học 2019-2020