Giảng viên cốt cán Khoa Tiểu học – Mầm non tham gia tập huấn “Module bồi dưỡng giảng viên cốt cán” năm 2023 về “Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia”

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Công văn 1660/NGCBQL-PTNGCB ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc Triệu tập học viên tham dự tập huấn giảng viên mầm non cốt cán của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục, Trường Đại học Tây Bắc đã cử 03 giảng viên thuộc Khoa Tiểu học - Mầm non tham gồm TS. Đoàn Anh Chung - Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, TS. Lường Thị Định, ThS. Hoàng Thị Thái Vân dự tập huấn “Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia” vào hai ngày 28, 29/12/2023.

Trong đợt tập huấn này, các giảng viên cốt cán ở các cơ sở đào tạo ngành Giáo dục mầm non đã được tiếp cận các quan điểm, chức năng, nhiệm vụ của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia với 03 nội dung trọng tâm:
Nội dung 1: Những vấn đề chung về phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia;
Nội dung 2: Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia;
Nội dung 3: Thực hành phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia.

Các giảng viên của Khoa Tiểu học - Mầm non đã tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của chương trình tập huấn, tiếp thu, lĩnh hội có hiệu quả các nội dung được triển khai trong chương trình tập huấn. Các nội dung đã tiếp thu sẽ được các giảng viên trao đổi tại đơn vị Khoa Tiểu học - Mầm non trong thời gian phù hợp nhằm nhân rộng sự tiếp cận các quan điểm về phát triển chương trình giáo dục mầm non, từ đó tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non.

Một số hình ảnh của các giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non tham gia chương trình tập huấn.