Văn bản Trường Đại học Tây Bắc

Nghị quyết số 39: V/v quyết định sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục, giá trị cốt lỗi trong Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045

Attachments:
Download this file (39.NQ.HDTDHTB.02.8.2022.pdf)39.NQ.HDTDHTB.02.8.2022.pdf[ ]497 kB