Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp,
cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”


Sáng ngày 27/10/2021, sinh viên Lò Thị Sơn lớp K60 CĐGD Mầm non đã nhặt được một chiếc ví bị rơi. Trong ví gồm một số giấy tờ tùy thân, kèm số tiền là hơn 2.500.000đ (hơn Hai triệu năm trăm nghìn đồng) tại khu giảng đường nhà B, khoa Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Tây Bắc.
Sinh viên Lò Thị Sơn đã lập tức mang xuống Văn phòng Khoa Tiểu học - Mầm non báo cáo và giao chiếc ví cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh - trợ lí Văn phòng Khoa.
Sau khi xác minh được chủ nhân của chiếc ví bị đánh rơi, chiếc ví đã được trao trả lại nguyên vẹn cho sinh viên Lò Thị Hoa lớp K61 ĐHGD Tiểu học B.

Nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất của sinh viên Lò Thi Sơn đã cho thấy phẩm chất đạo đức cao đẹp của một đoàn viên, thanh niên, luôn luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đây là một trong những tấm gương người tốt - việc tốt nổi bật của sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non nói riêng và thế hệ học sinh, sinh viên nói chung. Nghĩa cử tốt đẹp này đã góp phần cổ vũ phong trào thi đua làm nhiều việc tốt, lan toả tinh thần phấn đấu cống hiến hết mình cho xã hội.