BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIỂU HỌC KHOÁ 8 (2019 - 2021)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-KTHMN ngày 25/11/2021 của Khoa Tiểu học - Mầm non về việc tổ chức đánh giá Luận văn thạc sĩ năm 2021, trong 2 ngày 11 - 12/12/2021, Khoa Tiểu học - Mầm non đã tổ chức đánh giá Luận văn cho 13 học viên cao học ngành Lí luận và Phương pháp dạy học (LL và PPDH) tiểu học Khoá 8 (2019 - 2021).

Chương trình bảo vệ Luận văn diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp với sự tham gia của Hội đồng gồm các nhà khoa học công tác tại các đơn vị: Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia, Trường Cao đẳng Sơn La.
13 học viên của khoá học đã thực hiện báo cáo kết quả nghiên cứu của Luận văn ở các lĩnh vực chính: phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học (gồm: dạy học và khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học; dạy học đọc hiểu văn bản theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học; dạy học đọc hiểu cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học; dạy học đọc hiểu tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học…); phương pháp dạy học Toán ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; tâm lí học - giáo dục học lứa tuổi tiểu học (gồm: phương pháp giáo dục kĩ năng, giáo dục hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học…). Các báo cáo trong buổi bảo vệ đã cho thấy sự cố gắng nỗ lực của các học viên, đặc biệt là các lưu học sinh Lào trong suốt quá trình nghiên cứu, áp dụng kiến thức được đào tạo ở bậc học sau đại học vào thực tiễn dạy học ở tiểu học. Một số học viên có thêm công bố khoa học như học viên Tếnh Thị Trú, Lò Văn Nghĩa. Sau khi bảo vệ thành công, các học viên sẽ nhận học vị Thạc sĩ ngành LL và PPDH tiểu học.
Chương trình Bảo vệ Luận văn của 13 học viên cao học Khoá 8 đánh dấu một thành công mới trong công tác đào tạo của Khoa Tiểu học - Mầm non và Trường Đại học Tây Bắc.

Ảnh: Một số hình ảnh của Chương trình Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành LL và PPDH tiểu học Khoá 8 (2019 - 2021)