Sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non tốt nghiệp sớm

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 13/2/2022, 125 sinh viên K59 Đại học ngành GDMN và GDTH (chiếm 96,15% sinh viên toàn khoá trình độ đại học) tốt nghiệp sớm với thời gian đào tạo là 3,5 năm đã tham dự Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1, năm học 2021 - 2022.
Chủ động xây dựng kế hoạch học tập từ năm thứ nhất của chương trình đào tạo, dưới sự tư vấn của Phòng Đào tạo, Khoa và Cố vấn học tập, sinh viên Khoá 59 Đại học, gồm các lớp K59 ĐHGDMN, K59 ĐHGDTH A, K59 ĐHGDTHB đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả và thành tích cao trong học tập, bảo đảm chất lượng và điều kiện để tham gia học vượt tiến độ. Kết quả, hết Kì VII (khung thời gian đào tạo 3,5 năm), 125/130 sinh viên (chiếm 96,15%) đã đủ điều kiện để xét, công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng cử nhân ngành GDMN, GDTH. Đây là năm học tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sớm của Khoa Tiểu học - Mầm non đạt cao nhất trong những năm gần đây. Kết quả này cho thấy sự chủ động, nỗ lực của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Đồng thời, cũng cho thấy sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Phòng Đào tạo, sự quan tâm sâu sắc, tư vấn hiệu quả của Ban Chủ nhiệm Khoa, các Cố vấn học tập - Giáo viên chủ nhiệm lớp đối với sinh viên. Tốt nghiệp sớm đem lại cho sinh viên cơ hội tham gia dự tuyển viên chức tại các địa phương trong đợt đầu năm 2022.

Sinh viên nhận Bằng Cử nhân

Trong số 125 sinh viên tốt nghiệp sớm, có 03 sinh viên tốt nghiệp hạng Xuất sắc, 32 sinh viên tốt nghiêp hạng Giỏi. Các sinh viên tốt nghiệp hạng Xuất sắc là Quàng Thị Nhung - Lớp K59 ĐHGDMN, Lê Thị Hồng - Lớp K59 ĐHGDTHB, Lê Thu Ngoan - Lớp K59 ĐHGDTHB. 03 sinh viên này cũng đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn đang học tập tại Khoa.

Chân dung các sinh viên tốt nghiệp hạng Xuất sắc Khoá học 2019 - 2022

Tại Lễ Bế giảng, có 02 sinh viên được Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen. Đó là các sinh viên Quàng Thị Nhung - Lớp K59 ĐHGDMN, Lê Thu Ngoan - Lớp K59 ĐHGDTHB. Cũng tại Lễ Bế giảng, có 14 sinh viên được Trưởng Khoa Tiểu học - Mầm non khen thưởng đạt các danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Sinh viên Giỏi toàn khoá học 2019 - 2022; 20 sinh viên được Trưởng Khoa Tiểu học - Mầm non khen thưởng đạt thành tích cao trong Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021. 

Sinh viên nhận Khen thưởng trong Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp

Ngoài 125 sinh viên tốt nghiệp sớm, Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp đợt 1 còn có 24 sinh viên Lớp K61 Liên thông ĐHGDTH chính quy được trao bằng tốt nghiệp.

Tìm kiếm