Khoa Tiểu học – Mầm non tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức – viên chức năm học 2022 – 2023

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Vào hồi 15 giờ ngày 18/10/2022, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-KTHMN ngày 02/7/2022 của Khoa Tiểu học - Mầm non về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức năm học 2022 - 2023. 

Hội nghị đã thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng: thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Tây Bắc; của Khoa Tiểu học - Mầm non; thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Tây Bắc; của Khoa Tiểu học - Mầm non. Đại biểu dự Hội nghị tập trung tham luận, thảo luận về các nội dung liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Các ý kiến tham luận, thảo luận đã đề cập đến một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch năm học mới của Khoa; một số nội dung kiến nghị với Nhà trường nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị. Các đại biểu dự Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất, biểu quyết các chỉ tiêu; một số nội dung quản lí hoạt động của Khoa năm học 2022 - 2023.

Ảnh: CB, GV tham gia tham luận, thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng trao phần thưởng cho các cán bộ, giảng viên có nhiều đóng góp cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa Tiểu học - Mầm non trong năm học 2021 - 2022.

Ảnh: CB, GV nhận khen thưởng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Khoa năm học 2021 - 2022

Hội nghị kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày. Các đại biểu dự Hội nghị phấn khởi, tin tưởng sự thành công của năm học 2022 - 2023. 

Ảnh: Tập thể CB, GV Khoa Tiểu học - Mầm non

Tìm kiếm