Khoa Tiểu học - Mầm non tiếp nhận sinh viên Khóa 64 nhập học

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 09/9/2023, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Tây Bắc, cùng với các khoa đào tạo khác, Khoa Tiểu học - Mầm non tiếp nhận gần 500 sinh viên nhập học hai ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học. Đây là các sinh viên đỗ nguyện vọng xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học trình độ đại học. 

Các bộ phận tiếp nhận thuộc Trường Đại học Tây Bắc và Khoa Tiểu học - Mầm non đã thực hiện quy trình làm thủ tục nhập học cho sinh viên một cách nhanh chóng, thuận lợi, tạo điều kiện để sinh viên được hoàn thành việc nhập học một cách nhanh chóng, yên tâm nhất khi đến học tập tại Trường Đại học Tây Bắc. Sau khi hoàn thành thủ tục, sinh viên được các cố vấn học tập hướng dẫn tham gia họp lớp phiên đầu năm nhằm gặp gỡ, hỗ trợ các em các nội dung: kế hoạch học tập, việc mượn tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, chọn cử Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn lâm thời… Kết thúc ngày nhập học đầu tiên, Khoa tiếp nhận được 425/484 sinh viên xác nhận nhập học. Số sinh viên này được biên chế vào 08 lớp (gồm 04 lớp ĐHGDMN và 04 lớp ĐHGDTH). 

Từ ngày 10 – 13/9/2023, Khoa tiếp tục tiếp nhận sinh viên đến nhập học muộn. Tính đến hết ngày 13/9/2023, có 431 sinh viên đến nhập học (chiếm hơn 89% tổng chỉ tiêu được tuyển). 

Một số hình ảnh hoạt động tiếp nhận sinh viên Khóa 64