Thực tế chuyên môn học phần "Giáo dục hòa nhập" của K63 ĐHGD Tiểu học C, D, E - Hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Quyết định số 246/QĐ-ĐHTB ngày 29/3/2024 về việc thành lập Đoàn thực tế chuyên môn các lớp K63 Đại học Giáo dục Tiểu học C, D, E hệ chính quy năm học 2023 - 2024; thực hiện Kế hoạch thực tế chuyên môn ngày 25/3/2024 của Trường Đại học Tây Bắc về thực tế chuyên môn năm học 2023 – 2024; 201 sinh viên K63 Đại học Giáo dục Tiểu học C, D, E - Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc đã trải qua một chuyến đi thực tế chuyên môn đầy ý nghĩa, với chủ đề "Giáo dục hòa nhập" – Nâng cao năng lực chuyên môn tại Trường Chuyên biệt Tương lai Thành phố Đà Nẵng. Chương trình này không chỉ giúp sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học củng cố về kỹ năng chuyên môn mà còn mở ra cơ hội hiểu biết sâu rộng hơn về việc giáo dục hòa nhập cho các em học sinh có hoàn cảnh và nhu cầu đặc biệt.

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên: ThS. Đặng Thị Sợi; TS. Lường Thị Định; ThS. Lò Thanh Bình - Giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc và giáo viên chuyên biệt của Trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng, các bạn sinh viên đã tham gia vào nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa.

 

 

Đoàn thực tế K63 ĐHGD Tiểu học – Trường ĐH Tây Bắc tặng quà cho các em học sinh trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng.

Sinh viên đã có cơ hội tham quan các lớp học mẫu, trải nghiệm các phương pháp giảng dạy phù hợp với các em học sinh có nhu cầu đặc biệt, trên nhiều các dạng khuyết tật khác nhau. Chuyến đi không chỉ tập trung vào việc nâng cao phương pháp, kỹ thuật giảng dạy mà còn nhấn mạnh vào việc tạo ra một môi trường học tập mở và hòa nhập cho tất cả các em học sinh.

Sinh viên K63 ĐHGD Tiểu học tham quan lớp học chuyên biệt tại
trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng.

Sinh viên đã được khuyến khích thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tạo ra các kế hoạch học tập và hoạt động hòa nhập cho mọi đối tượng học sinh.

Sinh viên K63 ĐHGD Tiểu học – Trường ĐH Tây Bắc dự giờ tiết học của các em học sinh tại
Trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng

Sinh viên K63 ĐHGD Tiểu học – Trường ĐH Tây Bắc dự giờ tiết học của các em học sinh tại
Trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng

Bên cạnh việc tập trung vào các hoạt động về chuyên môn, chuyến đi cũng là một cơ hội để sinh viên được giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng các thầy cô giáo và em học sinh tại tại trường. Đoàn đã có cơ hội tìm hiểu về những nhu cầu đặc biệt của học sinh khuyết tật và cách thức hỗ trợ các em học sinh khuyết tật hòa nhập xã hội một cách hiệu quả.

Hoạt động, văn nghệ của học sinh Trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng trước đoàn sinh viên.

Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên K63 ĐHGD Tiểu học cùng học sinh trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng tại trường.

Giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh cùng múa điệu múa Kết đoàn tại sân trường.

Sinh viên và học sinh cùng hoạt động thể thao tại sân cỏ của Trường.

Sinh viên và học sinh cùng giao lưu tại sân trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng.

Những tình cảm sâu sắc của các bạn sinh viên khi được nghe chia sẻ về những khó khăn của những học sinh đặc biệt của Trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng.

Giảng viên, sinh viên K63 ĐHGD Tiểu học – Trường ĐH Tây Bắc chụp ảnh lưu niệm
cùng BGH Trường Chuyên biệt Tương lai – TP. Đà Nẵng

Với những kinh nghiệm và bài học từ chuyến đi này, sinh viên Ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc sẽ trở về trường với những kỹ năng, phương pháp hoàn thiện nhất. Sẵn sàng áp dụng vào học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai. Chương trình thực tế cũng đã góp phần thúc đẩy nhận thức của sinh viên về việc tạo ra một môi trường học tập hòa nhập và chia sẻ trong giáo dục, giúp cho mỗi học sinh có cơ hội phát triển và thành công theo tiềm năng của mình.