Nghiệm thu giáo trình, tài liệu chuyên khảo năm 2023 của giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Thực hiện theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHTB ngày 29/04/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu chuyên khảo cấp Trường năm 2023. Từ ngày 06/04/2024 đến ngày 10/05/2024, Khoa Tiểu học - Mầm non đã tiến hành nghiệm thu 05 giáo trình, 01 tài liệu chuyên khảo để phục vụ công tác đào tạo sinh viên của Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.


Đây là một trong những hoạt động học thuật nhằm hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong Nhà trường.
Các Hội đồng đã nghiệm thu 05 giáo trình: Tiếng Việt tập 3 (Dùng cho đào tạo giáo viên ngành Giáo dục tiểu học - Chủ biên: ThS. Kiều Thanh Thảo, Đồng chủ biên: TS. Vũ Tiến Dũng); Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (Chủ biên: ThS. Nguyễn Hoài Thanh, Đồng chủ biên: TS. Lường Thị Định); Mỹ thuật 1 (Chủ biên: ThS. Đào Anh Tuấn, thành viên: ThS. Vũ Thị Đức Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy); Mỹ thuật 2 (Chủ biên: ThS. Đào Anh Tuấn, thành viên: ThS. Vũ Thị Đức Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy); Giáo trình Văn học (Dùng cho đào tạo ngành Giáo dục tiểu học - Chủ biên: TS. Điêu Thị Tú Uyên, Đồng chủ biên: ThS. Nguyễn Huyền Anh, thành viên: ThS. Kiều Thanh Thảo) và 01 tài liệu chuyên khảo: Sử dụng trò chơi dân tộc Thái phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo (Chủ biên: TS. Lường Thị Định)
Các thành viên trong Hội đồng đã nêu nhiều ý kiến chuyên môn góp phần hoàn thiện giáo trình, tài liệu chuyên khảo. Hội đồng thẩm định ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các tác giả trong việc biên soạn, nâng cấp và hoàn thiện giáo trình, tài liệu giảng dạy đúng tiến độ và đảm bảo tính khoa học.
Cũng theo đánh giá của Hội đồng, các giáo trình, tài liệu giảng dạy đã cập nhật nhiều kiến thức mới và các nội dung liên quan đến đổi mới giáo dục phổ thông, sử dụng những phương pháp nghiên cứu thích hợp có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Hội đồng đã thống nhất cao trong việc đánh giá, nghiệm thu các giáo trình và tài liệu chuyên khảo phục vụ cho công tác giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.
Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình thẩm định của các Hội đồng:

Ảnh 1: Nghiệm thu giáo trình của ThS. Kiều Thanh Thảo (Chủ biên);
TS. Vũ Tiến Dũng (Đồng chủ biên).

 Ảnh 2: Nghiệm thu giáo trình của ThS. Nguyễn Hoài Thanh (Chủ biên);
TS. Lường Thị Định (Đồng chủ biên).

Ảnh 3: Nghiệm thu giáo trình của ThS. Đào Anh Tuấn (Chủ biên);
ThS. Vũ Thị Đức Hạnh; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy (Đồng chủ biên).

Ảnh 4: Nghiệm thu tài liệu chuyên khảo của TS. Lường Thị Định.