Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non với hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 - 2026

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử, sáng ngày 23/5/2021, 739 cử tri là sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 - Trường Đại học Tây Bắc.Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 - Trường Đại học Tây Bắc.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chuẩn bị cho bầu cử đã được Khoa Tiểu học - Mầm non đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức khác nhau (đăng tải thông tin tiểu sử tóm tắt của các đại biểu trên fanpage Khoa Tiểu học - Mầm non, làm video hưởng ứng công tác bầu cử,…). Điều đó đã giúp sinh viên hiểu thêm về quy định, cách thức bầu cử, quyền và nghĩa vụ của người tham gia, nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong việc lựa chọn những đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, trình độ vào bộ máy công quyền.

Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non tại điểm bỏ phiếu số 3

Tại khu vực bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch cũng được Trường Đại học Tây Bắc nói chung và Khoa Tiểu học - Mầm non nói riêng đặc biệt chú trọng, đảm bảo bầu cử an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tất cả cử tri đã được lực lượng y tế phối hợp với CLB sinh viên tình nguyện hướng dẫn xếp hàng theo đúng khoảng cách, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng bỏ phiếu.


Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại khu vực bỏ phiếu

Với sự chuẩn bị chu đáo trên mọi phương diện của Trường Đại học Tây Bắc và Khoa Tiểu học - Mầm non, chương trình bầu cử ngày 23/5/2021 đã diễn ra an toàn và đúng quy định. Năm 2021, với đa số sinh viên, đây là lần đầu tiên các bạn được cầm trên tay lá phiếu bầu cử, thực hiện nghĩa vụ cử tri, thực hiện quyền lợi công dân, quyền bầu ra những cá nhân ưu tú vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, sinh viên đã nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân với đất nước.
Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non xếp hàng chờ thực hiện quyền bầu cử

Tìm kiếm