Khoa Tiểu học - Mầm non tiếp nhận 282 sinh viên K62 năm học 2021 - 2022

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Kết thúc tuyển sinh đợt 1 năm 2021, Khoa Tiểu học - Mầm non tiếp nhận sinh viên trúng tuyển:


- Ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học: 170
- Ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học: 90
- Ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng: 22
Như vậy, đối với trình độ đại học, Khoa đã tiếp nhận đủ chỉ tiêu trong đợt 1. Còn đối với trình độ cao đẳng, Khoa sẽ tiếp nhận thêm 22 chỉ tiêu sau tuyển sinh bổ sung đợt 1 vào trung tuần tháng 10/2021.

Công tác tiếp nhận sinh viên được Ban Chủ nhiệm khoa xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện khoa học, hiệu quả, chu đáo. Khoa cử giáo vụ khoa và cố vấn học tập các lớp thực hiện công tác tiếp nhận sinh viên. Giáo dục khoa tiếp nhận hồ sơ nhập học của sinh viên. Cố vấn học tập liên hệ và tổ chức cho sinh viên xác nhận nhập học, hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ nhập học, tổ chức sinh hoạt lớp đầu năm nhằm ổn định tổ chức và hướng dẫn sinh viên truy cập hệ thống học tập trực tuyến LMS của Trường. Tất cả các hình thức tiếp nhận trên đều diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Giáo vụ khoa tiếp nhận sinh viên đến nộp hồ sơ nhập học

Ban chủ nhiệm khoa cũng tổ chức chương trình gặp mặt tân sinh viên K62 theo hình thức trực tuyến nhằm gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, khích lệ sinh viên chuẩn bị tốt cho kế hoạch học tập văn hoá và giáo dục quốc phòng bằng hình thức trực tuyến.

Ban chủ nhiệm Khoa gặp mặt tân sinh viên qua Zoom

Ngày 06/10/2021, Trường ban hành Thông báo cho phép sinh viên đến trường học trực tiếp gồm cả sinh viên K62. Ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo cố vấn học tập triển khai Thông báo, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đến trường học trực tiếp bảo đảm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Giáo vụ khoa, cố vấn học tập phối hợp với đội sinh viên tình nguyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đón tiếp, hỗ trợ sinh viên K62 về trường một cách an toàn, yên tâm. Câu lạc bộ Truyền thông của Khoa cũng khẩn trương chuẩn bị Chương trình chào đón sinh viên, đặc biệt sinh viên K62 trở về Trường.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị đón tân sinh viên K62

Với công tác chuẩn bị và đón tiếp sinh viên khoa học, chu đáo, Khoa Tiểu học - Mầm non đã tạo cho sinh viên tâm lý yên tâm, hào hứng chào đón năm học đầu tiên tại Trường Đại học.

Tìm kiếm