Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức thực hiện Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, ngày 12/10/2023, Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

Hội nghị đã thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng: thảo luận, góp ý cho Dự thảo Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Tây Bắc; thảo luận, thống nhất thông qua Kế hoạch năm học cùng các nội dung trong công tác quản lí nền nếp hoạt động năm học 2023 - 2024 của Khoa Tiểu học - Mầm non. Các ý kiến tham luận, thảo luận đã đề cập đến một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch năm học mới của Khoa; một số nội dung kiến nghị với Nhà trường nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị. Các đại biểu dự Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất, biểu quyết các chỉ tiêu; một số nội dung quản lí nền nếp hoạt động của Khoa năm học 2022 - 2023. Hội nghị cũng bầu 13 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho cán bộ, giảng viên của đơn vị dự Hội nghị Viên chức, người lao động Nhà trường.

Cán bộ, giảng viên tham gia tham luận, thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Khoa đã trao phần thưởng cho các giảng viên có nhiều đóng góp tích cực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa Tiểu học - Mầm non trong năm học 2023 - 2024.

Cán bộ, giảng viên nhận khen thưởng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Khoa năm học 2022 - 2023

Hội nghị kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày. Các đại biểu dự Hội nghị phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của năm học 2023 - 2024.

Tập thể giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản; Tập thể Bộ môn Mĩ thuật - Âm nhạc