Thạc sĩ Kiều Thanh Thảo - Khoa Tiểu học - Mầm non bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ thứ hai, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Chiều ngày 02/11/2019, tại Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam - Trường Đại học Tây Bắc, ThS. Kiều Thanh Thảo - Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản, Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ thứ hai, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non tham gia Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2019 - 2020

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Chiều ngày 02/11/2019, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020, tiểu ban Khoa học Xã hội. Tham gia Hội nghị có giảng viên, sinh viên thuộc các khoa: Khoa Cơ sở, Khoa Khoa học xã hội, Khoa Tiểu học – Mầm non, Khoa Kinh tế.

Cán bộ, giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non dự tập huấn “Thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018”

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ngày 14 – 16/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn cán bộ quản lý sở - phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. TS. Điêu Thị Tú Uyên, ThS. Dương Thị Thanh – Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc dự tập huấn.