Thi tuyển môn Năng khiếu ngành Giáo dục mầm non năm 2020

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 7 giờ 30 ngày 20/8/2020, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thi tuyển môn Năng khiếu cho thí sinh đăng ký tuyển sinh vào ngành Giáo dục mầm non. Các ban thuộc Hội đồng thi của Trường đã triển khai nghiêm túc, khoa học, hiệu quả các hoạt động: hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, thực hiện bài thi.

Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức thành công Hội thảo khoa học Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Cập nhật chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là một vấn đề cấp thiết đối với các ngành đào tạo nói chung và ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non của Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc nói riêng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tìm kiếm