HỘI NGHỊ CHI ĐOÀN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NHIỆM KỲ 2019 - 2020

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Được sự nhất trí của Chi uỷ Chi bộ, Ban chấp hành Liên chi Khoa Tiểu học - Mầm non, vào hồi 14h ngày 07 - 11- 2019, Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên đã long trọng tổ chức Hội nghị Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non nhiệm kỳ 2019 - 2020 .

Chuyến tham quan học tập của tập thể Lớp K59 Đại học Giáo dục Mầm non năm học 2019 - 2020

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 của khoa Tiểu học – Mầm non đã được nhà trường phê duyệt, tập thể lớp K59 Đại học Giáo dục Mầm non đã hoàn thành chuyến đi thực tế tại Nghệ An – Huế - Đà Nẵng từ ngày 27/10/2019 đến ngày 02/01/2019.

Thạc sĩ Kiều Thanh Thảo - Khoa Tiểu học - Mầm non bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ thứ hai, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Chiều ngày 02/11/2019, tại Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam - Trường Đại học Tây Bắc, ThS. Kiều Thanh Thảo - Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản, Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ thứ hai, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

Sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non tham gia Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2019 - 2020

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Chiều ngày 02/11/2019, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020, tiểu ban Khoa học Xã hội. Tham gia Hội nghị có giảng viên, sinh viên thuộc các khoa: Khoa Cơ sở, Khoa Khoa học xã hội, Khoa Tiểu học – Mầm non, Khoa Kinh tế.

Cán bộ, giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non dự tập huấn “Thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018”

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ngày 14 – 16/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn cán bộ quản lý sở - phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. TS. Điêu Thị Tú Uyên, ThS. Dương Thị Thanh – Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc dự tập huấn.

Tìm kiếm