Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử, sáng ngày 23/5/2021, 739 cử tri là sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 - Trường Đại học Tây Bắc.

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa Tiểu học - Mầm non, Bộ môn Khoa học Cơ bản chỉ đạo giảng viên dạy học phần Giáo dục hoà nhập tổ chức chuyến tham quan học tập,

Tìm kiếm