Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-KTHMN ngày 25/11/2021 của Khoa Tiểu học - Mầm non về việc tổ chức đánh giá Luận văn thạc sĩ năm 2021, trong 2 ngày 11 - 12/12/2021, Khoa Tiểu học - Mầm non đã tổ chức đánh giá Luận văn cho 13 học viên cao học ngành Lí luận và Phương pháp dạy học (LL và PPDH) tiểu học Khoá 8 (2019 - 2021).