Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bên cạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với sinh viên cũng được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong trường đại học. Với phương châm đào tạo những thế hệ sinh viên “Vững lí thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn”, Khoa Tiểu học - Mầm non rất quan tâm đến việc khuyến khích sinh viên tham gia NCKH nhằm ứng dụng tri thức khoa học đã được tiếp cận vào một lĩnh vực của thực tiễn theo định hướng ứng dụng. Từ đó, góp phần giúp sinh viên tìm tòi, khám phá, phát triển năng lực NCKH, vận dụng lí thuyết vào thực tiễn để củng cố tri thức, khẳng định bản thân. Hằng năm, nhiều sinh viên của Khoa đã tham gia và đạt thành tích cao trong NCKH, có nhiều nhóm sinh viên đạt giải trong các giải thưởng sinh viên NCKH… Đó là những kết quả khẳng định tiềm năng và niềm say mê NCKH của sinh viên. Nhằm tạo diễn đàn cho sinh viên trao đổi, học hỏi thầy cô giáo, học hỏi bạn bè kinh nghiệm NCKH, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng học tập, Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH vào ngày 15/4/2023. Đây là hội nghị thường niên của đơn vị.

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 - 2023; Kế hoạch số 98-KH/ĐTN ngày 18/2/2023 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Tây Bắc; Kế hoạch số 34-KH/LCĐ ngày 20/3/2023 của Ban Chấp hành Liên chi Khoa Tiểu học - Mầm non về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, ngày 11/3/2023, tại Văn phòng khoa Tiểu học - Mầm non, Liên chi đoàn khoa Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Vào hồi 15 giờ ngày 18/10/2022, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-KTHMN ngày 02/7/2022 của Khoa Tiểu học - Mầm non về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức năm học 2022 - 2023. 

Tìm kiếm