Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử, sáng ngày 23/5/2021, 739 cử tri là sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 - Trường Đại học Tây Bắc.

Tìm kiếm