Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-LCĐ ngày 08/04/2022 của Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non về việc tổ chức hoạt động Kết nối và Phục vụ cộng đồng - Chương trình Quyên góp và trao tặng sách hưởng ứng ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam 21/4, ngày 19/04/2022, Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non đã tiến hành trao tặng 750 đầu sách (ước tính khoảng gần 14 triệu đồng) cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Ve, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện công văn số 254 - CV/ĐTN ngày 01/4/2022 của BCH Đoàn trường Đại học Tây Bắc về việc hưởng ứng chương trình “Sơn La với biển đảo quê hương” năm 2022; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022, nhằm góp phần xây dựng phần việc Thanh niên lập thành thích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non đã tích cực hưởng ứng và triển khai Chương trình “Sơn La với biển đảo quê hương” năm 2022 trong đoàn viên, thanh niên.

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch Kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa Tiểu học - Mầm non và Kế hoạch số 49/KH-LCĐ về việc Tổ chức hoạt động hỗ trợ đoàn viên F0 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022 của Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non, chiều ngày 26/02/2022, Khoa Tiểu học - Mầm non và LCĐ Khoa Tiểu học - Mầm non đã tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ 19 sinh viên của Khoa đang cư trú tại trường là F0.

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện công văn số 4351-CV/TĐTN - TTNTH ngày 24/01/2022 của BCH Đoàn tỉnh Sơn La về việc triển khai Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV”, Chương trình hoạt động của Đoàn trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch hoạt động đoàn năm học 2021 - 2022 của BCH Liên chi, từ đầu tháng 2 năm 2022 LCĐ Khoa Tiểu học - Mầm non đã tăng cường tích cực triển khai Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trong đoàn viên, thanh niên.

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ngày 13/2/2022, 125 sinh viên K59 Đại học ngành GDMN và GDTH (chiếm 96,15% sinh viên toàn khoá trình độ đại học) tốt nghiệp sớm với thời gian đào tạo là 3,5 năm đã tham dự Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1, năm học 2021 - 2022.
Chủ động xây dựng kế hoạch học tập từ năm thứ nhất của chương trình đào tạo, dưới sự tư vấn của Phòng Đào tạo, Khoa và Cố vấn học tập, sinh viên Khoá 59 Đại học, gồm các lớp K59 ĐHGDMN, K59 ĐHGDTH A, K59 ĐHGDTHB đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả và thành tích cao trong học tập, bảo đảm chất lượng và điều kiện để tham gia học vượt tiến độ. Kết quả, hết Kì VII (khung thời gian đào tạo 3,5 năm), 125/130 sinh viên (chiếm 96,15%) đã đủ điều kiện để xét, công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng cử nhân ngành GDMN, GDTH. Đây là năm học tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sớm của Khoa Tiểu học - Mầm non đạt cao nhất trong những năm gần đây. Kết quả này cho thấy sự chủ động, nỗ lực của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Đồng thời, cũng cho thấy sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Phòng Đào tạo, sự quan tâm sâu sắc, tư vấn hiệu quả của Ban Chủ nhiệm Khoa, các Cố vấn học tập - Giáo viên chủ nhiệm lớp đối với sinh viên. Tốt nghiệp sớm đem lại cho sinh viên cơ hội tham gia dự tuyển viên chức tại các địa phương trong đợt đầu năm 2022.

Sinh viên nhận Bằng Cử nhân