Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện kế hoạch số 10 KH/UBH ngày 15/12/2020 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La về việc tổ chức “ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 và Công văn số 187 - CV/ĐTN ngày 17/12/2020 của BCH Đoàn Trường Đại học Tây Bắc,

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo Chuyển giao và nhân rộng Dạy học tích cực và hòa nhập thuộc Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skill) tại Trường Đại học Tây Bắc,

Tổng kết công tác tham gia chương trình hợp tác giữa AUS4SKILLS và Trường Đại học Tây Bắc của cán bộ, giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Chương trình hợp tác Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills), Hợp phần Nâng cao năng lực các trường đại học miền núi phía Bắc (QUNIS) được triển khai tại các trường Đại học miền núi phía Bắc trong đó có Trường Đại học Tây Bắc diễn ra từ tháng 8/2017 đến nay được 3 năm.

Tìm kiếm