Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 199 - KH/ĐTN ngày 24 tháng 02 năm 2021 của BCH Đoàn Trường Đại học Tây Bắc về việc Tổ chức hoạt động Tháng thanh niên năm 2021 và kế hoạch chương trình hoạt động tháng 3 của BCH Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non, ngày 31/03/2021, Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non đã tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện kế hoạch số 25/KH-KTHMN ngày 02/01/2021 của Khoa Tiểu học - Mầm non về việc tổ chức hoạt động Kết nối và Phục vụ cộng đồng - “Hành trình cùng em đọc sách”, ngày 28/01/2021, Khoa Tiểu học - Mầm non đã kết nối với Thư viện tỉnh Sơn La và Trường Tiểu học Hua La, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình đọc sách qua hình thức Xe Thư viện lưu động.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện kế hoạch số 183 - KH/ĐTN ngày 10/12/2020 của BCH Đoàn trường Đại học Tây Bắc về việc Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Liên chi Khoa Tiểu học - Mầm non đã triển khai nội dung, hình thức cuộc thi tới các Chi đoàn trực thuộc.

Tìm kiếm