Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch 1188/KH-BGDĐT ngày 12/09/2022 tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức và hoạt động đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập”; công văn 4459/BGDĐT – GDMN  ngày 12/09/2022  về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo – Tập huấn; Quyết định 888/QĐ-SGDĐT về việc cử đại biểu tham dự Hội thảo – Tập huấn, Chương trình Hội thảo – Tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 19/9/2022 - 21/9/2022), tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).