Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Ra trường sớm, tốt nghiệp trước thời hạn là một trong những mục tiêu của phần lớn sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học. Chính vì thế, học vượt tiến độ ở đại học rất phổ biến, gặp khá nhiều trong cộng đồng sinh viên. Trường Đại học Tây Bắc, trong những năm gần đây đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên học vượt tiến độ, hoàn thành kế hoạch đào tạo trước thời gian ít nhất trước 1 kì học.

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Hòa cùng không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh Sơn La nói riêng chào mừng 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 25/02/2024, Liên chi Đoàn khoa Tiểu học - Mầm non đã tham gia chương trình Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng thanh niên” năm 2024 do Đoàn Trường đại học Tây Bắc tổ chức với chủ đề: Tuổi trẻ Trường đại học Tây Bắc xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng.

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Công văn 1660/NGCBQL-PTNGCB ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc Triệu tập học viên tham dự tập huấn giảng viên mầm non cốt cán của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục, Trường Đại học Tây Bắc đã cử 03 giảng viên thuộc Khoa Tiểu học - Mầm non tham gồm TS. Đoàn Anh Chung - Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, TS. Lường Thị Định, ThS. Hoàng Thị Thái Vân dự tập huấn “Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo tiếp cận tham gia” vào hai ngày 28, 29/12/2023.

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Cha ông ta đã dạy "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu". Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Trường Đại học Tây Bắc nói chung và Khoa Tiểu học - Mầm non nói riêng luôn được quan tâm và tiếp tục có những bước tiến quan trọng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà và phát triển toàn diện của đất nước.