Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Cha ông ta đã dạy "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu". Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Trường Đại học Tây Bắc nói chung và Khoa Tiểu học - Mầm non nói riêng luôn được quan tâm và tiếp tục có những bước tiến quan trọng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà và phát triển toàn diện của đất nước.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Rèn nghề cho sinh viên sư phạm là hoạt động thực hành của sinh viên về nghề giáo nhằm mục đích củng cố kiến thức đã được trang bị, gắn lí thuyết với thực hành, lí luận với thực tiễn và giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp. Hoạt động rèn nghề không chỉ diễn ra qua các học phần được tổ chức tại cơ sở giáo dục đại học mà còn được tổ chức tại các trường mầm non, tiểu học. Năm học 2023 - 2024, 224 sinh viên K61 ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc chỉ còn 02 học phần rèn nghề là Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 và Thực tập sư phạm 2 để hoàn thành chương trình đào tạo, tốt nghiệp sớm hơn tiến độ thông thường. Hai hoạt động rèn nghề này được tổ chức chủ yếu tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tại đây, sinh viên được nghiên cứu, tìm hiểu thêm về tâm sinh lý học sinh, làm quen với nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục ở trường mầm non, tiểu học; được thường xuyên thực hành và luyện tập các kĩ năng sư phạm, làm cơ sở để hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên; được tìm hiểu môi trường giáo dục thực tế, nuôi dưỡng tình cảm, ý thức nghề nghiệp, giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng với nghề sau khi tốt nghiệp. Việc tổ chức các học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 và Thực tập sư phạm 2 đã tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Nhằm lập thành tích chào mừng kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; khuyến khích, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của sinh viên trong việc tham gia sáng tác các tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, mới lạ, tạo sự hấp dẫn, có giá trị quảng bá, truyền thông về mái trường, từ đó góp phần quảng bá về hình ảnh Trường Đại học Tây Bắc, Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “TBU - Thanh xuân của tôi”. Cuộc thi được tổ chức cho toàn thể sinh viên các khoá K62, K63, K64 tham gia, diễn ra từ ngày 06/11 đến ngày 16/11/2023 với các quy định cụ thể về nội dung và hình thức.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Kết nối và phục vụ cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học đối với cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là một trong ba nhiệm vụ cốt lõi: đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng của một cơ sở giáo dục đại học. Đối với Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc, kết nối và phục vụ cộng đồng là hoạt động thường niên. Khoa thường tổ chức hoạt động này tại các trường học nhằm hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, ngoại khoá, truyền thông, giáo dục kĩ năng cho các trường học và tạo cơ hội cho sinh viên tham gia trải nghiệm môi trường giáo dục, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch công tác chuyên môn và Kế hoạch kiểm tra chuyên môn Học kì 1 (năm học 2023 - 2024) của Bộ môn Mỹ thuật - Âm nhạc, Nhóm chuyên môn sâu Mỹ thuật đã triển khai cho giảng viên đăng kí kiểm tra hồ sơ giảng viên và dự giờ chuyên môn.