Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
"Thi đua yêu nước gắn với trách nhiệm với cộng đồng"
(Bản tin tuyên truyền theo Công văn số 1533-CV/BTGTƯ về việc định hướng tuyên truyền kỉ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc)

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2022 - 2023, Nhóm chuyên môn sâu Văn - Tiếng Việt thuộc Bộ môn Khoa học cơ bản tổ chức Seminar “Những vấn đề lí thuyết cần quan tâm khi dạy các học phần thuộc nhóm môn Văn, Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học”. Seminar có sự tham gia của các giảng viên giảng dạy các học phần thuộc nhóm môn Văn, Tiếng Việt, Phương pháp dạy học Văn, Tiếng Việt. Tại đây, các giảng viên đã đặt ra và trao đổi về một số vấn đề lí thuyết cơ bản cần quan tâm khi dạy cho sinh viên như: quan niệm về sự sáng tạo trong văn miêu tả; quan niệm về phép tu từ so sánh và vấn đề dạy phép tu từ so sánh ở tiểu học; thành phần câu và quan niệm về dạy thành phần câu cho học sinh tiểu học; quan niệm về vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo hướng phát triển năng lực cho trẻ; chữa lỗi phát âm, chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học… Đây là những vấn đề còn nảy sinh những cách hiểu, cách quan niệm khác nhau cần thống nhất một cách quan niệm giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng vào thực tiễn một cách thuận lợi nhất. Đồng thời, từ những vấn đề lí thuyết đó, giảng viên có thể áp dụng vào hướng dẫn sinh viên thực hiện phương pháp giáo dục ở mầm non hoặc phương pháp dạy học ở tiểu học như thế nào cho đạt hiệu quả tốt nhất.

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bên cạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với sinh viên cũng được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong trường đại học. Với phương châm đào tạo những thế hệ sinh viên “Vững lí thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn”, Khoa Tiểu học - Mầm non rất quan tâm đến việc khuyến khích sinh viên tham gia NCKH nhằm ứng dụng tri thức khoa học đã được tiếp cận vào một lĩnh vực của thực tiễn theo định hướng ứng dụng. Từ đó, góp phần giúp sinh viên tìm tòi, khám phá, phát triển năng lực NCKH, vận dụng lí thuyết vào thực tiễn để củng cố tri thức, khẳng định bản thân. Hằng năm, nhiều sinh viên của Khoa đã tham gia và đạt thành tích cao trong NCKH, có nhiều nhóm sinh viên đạt giải trong các giải thưởng sinh viên NCKH… Đó là những kết quả khẳng định tiềm năng và niềm say mê NCKH của sinh viên. Nhằm tạo diễn đàn cho sinh viên trao đổi, học hỏi thầy cô giáo, học hỏi bạn bè kinh nghiệm NCKH, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng học tập, Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH vào ngày 15/4/2023. Đây là hội nghị thường niên của đơn vị.

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 - 2023; Kế hoạch số 98-KH/ĐTN ngày 18/2/2023 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Tây Bắc; Kế hoạch số 34-KH/LCĐ ngày 20/3/2023 của Ban Chấp hành Liên chi Khoa Tiểu học - Mầm non về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, ngày 11/3/2023, tại Văn phòng khoa Tiểu học - Mầm non, Liên chi đoàn khoa Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Tìm kiếm